Защо клиентите избират Енигма ГАРД

Над 24 години отдадени на сигурността

Енигма  Гард”   започва   дейността  си  преди  повече  от  24 години – дълъг период, в който Компанията заема една от лидерските позиции на пазара за охранителни услуги и технически системи за сигурност.

ВИЗИЯ

Сигурност, качество, надеждност

Три са ключовите думи, които определят нашето пазарно поведение – сигурност, качество и надеждност.

Ние смятаме, че и с трите не бива да се правят компромиси и че правилното решение за сигурност е в оптималното съчетание между качество и цена.

В  техническата реализация  на  нашите проекти ние използваме само висококачествени   продукти (оборудване и софтуерно обезпечение)  на  доказани  световни марки.

При предоставяне на охранителни услуги залагаме на добре мотивирани, системно обучавани и периодично тествани професионалисти.

ИНОВАЦИИ

Технологиите в полза на бизнеса

Развитието на технологиите предоставя решения,  автоматизира  процеси,  повишава  ефективността, намалява субективността, пести време и най-вече намалява разходи.

Такова  решение  е  и  нашият  „Виртуален гард“ (V-Guard) – услуга,  която   съчетава   по   изключителен  начин  всички известни до момента класически практики в областта на охраната и видеонаблюдението  с  изкуствения интелект и съвременните технологии.

Благодарение на авангардните технологии за видеонаблюдение и иновативните софтуерни решения,  V-Guard е решение, което се характеризира с доста  по-висока  ефективност  и  надеждност,  но  и много по-ниска  цена  (може да се достигне  до  70 %  оптимизация в  сравнение със  стандартните решения).

СИГУРНОСТТА В НАШИ ДНИ

В крак със съвременните изисквания за сигурност

С развитието на технологиите и  дигитализирането  на  все  повече процеси в бизнеса,  става  изключително  актуална още една  сфера  на  сигурност - киберсигурност. Изграждането,  поддържането  и  непрекъснатия  контрол на информационните системите  за високо ниво на   киберсигурност   в  бизнеса,   става   все   по-важен фактор, тъй като евентуален пробив, би могъл да  доведе  и   до   много  сериозни   загуби, в сравнение  с  настъпването  на  такъв  във  физическите   системи  за сигурност.

Загуба  или  кражба на данни,  външен  пробив  в софтуерните    системи,    които    причиняват   спиране   на функционирането  на   бизнеса   за   кратък   или   по-дълъг  период  от време, неадекватно  или  неефективно  поведение на  служителите на фирмата, биха  могли  да  причинят сериозни загуби.

TOP