ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

Енигма ГАРД, разполага със собствен екип от високо-квалифицирани проектанти и инженери извършващи широк обхват  от услуги за обслужване на корпоративните клиенти и бизнеса. Чрез цялостният набор от предлагани проектантски услуги, компанията постига високо ниво на интеграция на охранителните системи и гъвкав отговор на клиентскте  нужди.

В областта на дизайна, Енигма ГАРД предлага:

 • Проектиране на охранителни системи за сигурност;
 • Хардуерна и Софтуерна интеграция;
 • Обединение на Системи от множество производители;
 • Миграция от аналогови към дигитални/IP решения за сигурност;
 • Цялостни системни проекти за корпоративни клиенти;
 • Изграждане на корпоративни или специализирани мрежи за сигурност;
 • Консултации с клиенти.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

Енигма ГАРД, разполага със собствен екип от високо-квалифицирани проектанти и инженери извършващи широк обхват  от услуги за обслужване на корпоративните клиенти и бизнеса. Чрез цялостният набор от предлагани проектантски услуги, компанията постига високо ниво на интеграция на охранителните системи и гъвкав отговор на клиентскте  нужди.

В областта на дизайна, Енигма ГАРД предлага:

 • Проектиране на охранителни системи за сигурност;
 • Хардуерна и Софтуерна интеграция;
 • Обединение на Системи от множество производители;
 • Миграция от аналогови към дигитални/IP решения за сигурност;
 • Цялостни системни проекти за корпоративни клиенти;
 • Изграждане на корпоративни или специализирани мрежи за сигурност;
 • Консултации с клиенти.

Свържете се с НАС

TOP