Профилактика и поддръжка

Най-добрата система за сигурност е тази, която винаги функционира изправно в случай на необходимост

Надеждността е един от най-важните фактори когато говорим за системи за сигурност. В повечето случаи ползата от тези системи не е постоянна и не е възможно да бъде предвидено в кой момент изправното им функциониране би имало изключително значение. Затова е важно те да бъдат не само работещи, но и надеждни (и като качество на изграждане и като периодична профилактика).

Енигма ГАРД извършва гаранционен и следгаранционен сервиз, съобразен с препоръките на производителя. Ние разполагаме със структури на територията на цялата страна и сме в състояние да осигурим профилактика на корпоративни клиенти с национално покритие, както и да приведем в работен режим всяка охранителна система  в рамките на допустимото време за това.

.

Свържете се с НАС

TOP