Киберсигурност

В крак със съвременните изисквания за сигурност

С развитието на технологиите и  дигитализирането  на  все  повече процеси в бизнеса,  става  изключително  актуална още   една  сфера  на  сигурността  -   Киберсигурност. Изграждането,  поддържането  и  непрекъснатия  контрол на  системите  за   киберсигурност   в  бизнеса   стават   все   по-важни, тъй като евентуален пробив   в   тях би могъл да  доведе  и   до   много   по-сериозни   загуби  в сравнение  с  настъпването  на  такъв  във  физическите   системи  за сигурност.

Загуба  или  кражба на данни,  външен  пробив  в софтуерните    системи,    които    причиняват   спиране   на функционирането  на   бизнеса   за   кратък   или   по-дълъг  период  от време, неадекватно  или  неефективно  поведение на  служителите на фирмата, биха  могли  да  причинят сериозни загуби.

Свържете се с НАС

TOP