Интегрирани системи за сигурност

Надграждането на съществуващите или проектирането на нови системи за сигурност не трябва да бъде сложно. Енигма Гард може да ви помогне да подобрите сигурността си и да опростите управлението ѝ с използването на най-новите технологии, подкрепени с едни от най-добрите гаранции в бранша.

Анализ на сигурността от всички гледни точки

Използвайки десетте фокусни области, представени в колелото на интегрираната сигурност, консултантите на Енигма Гард анализират текущите нива на сигурност на нашите клиенти, като наблягат на три области: обща сигурност, използвана работна сила и общ инвестиран бюджет. След това можем да предложим препоръки, които повишават сигурността, като същевременно намаляват както разходите, така и необходимата работна сила чрез внимателна комбинация от технологични решения и традиционна охрана.

Основни предимства на интегрираните системи за сигурност

  • 360° (цялостен) подход в сигурността
  • Оптимизация и повишаване на ефективността на сигурността
  • Планиране на развитието системите за сигурност и предвидените бюджети
  • Висококвалифицирани екипи с най-модерната технология
  • Изчерпателен анализ на риска
  • Глобални решения, адаптирани към всеки клиент

Свържете се с НАС

TOP