Защита на личните данни (GDPR)

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данни за Администратора

„ЕНИГМА ГАРД“ ЕООД, с ЕИК 200870875, адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 14, ет.3, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство.

„ЕНИГМА ГАРД“ ЕООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица и защитата на личните данни на клиентите и доставчиците ни е основен приоритет. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни, как ги съхраняваме, какви са Вашите права, затова Ви предоставяме необходимата информация в настоящия документ.

2. Данни за контакт за въпроси по защита на личните данни

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, и/или искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

„ЕНИГМА ГАРД“ ЕООД,

Адрес: гр. София 1510, ж.к. “Хаджи Димитър”, ул. “Теофил Ганев” № 5 Б,

Телефон: 070017160,

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3. Какви Ваши лични данни данни обработваме и съхраняваме?

В „ЕНИГМА ГАРД“ ЕООД обработваме лични данни, които Вие като наш клиент или доставчик ни предоставяте на основание сключен търговски договор или подготовка за сключване на договор.

Ние обработваме следните Ваши лични данни:

• За договори с физически лица - имена, ЕГН, данни по лична карта, адрес, контактни данни;

• За договори с юридически лица – имена, телефони и елекронни пощи на лицата за контакт, при наличие на пълномощници/представляващи – имена, ЕГН, данни по лична карта на пълномощниците;

• Видеонаблюдение - с охранителна цел в офисите и обектите ни се извършва видеонаблюдение, записите от което представляват лични данни;

• Аудиозаписи на разговорите с нашия Мониторинг център.

4. Защо са ни нужни Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

4.1. Личните данни за търговските договори – за изпълнение на изискванията Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и всички останали нормативни актове, регламентиращи търговската дейност;

4.2. Контактните данни на посочените по всеки договор лица – за организация, координация, изпълнение на услугите по сключения договор;

4.3. Записи от видеонаблюдението – използват се законосъобразно в съответствие със Закона за частната охранителна дейност с цел охрана и сигурност;

4.4. Аудиозаписи – за доказателствен материал за събитията в случай на инцидент.

5. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

• По т.4.1. – съгласно изискванията на Търговския закон;

• По т.4.2. – на основание сключен търговски договор;

• По т. 4.3. и 4.4. – на основание наш легитимен интерес и в съответствие със Закона за частната охранителна дейност.

Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

6. Какво правим със събраните лични данни?

„ЕНИГМА ГАРД“ ЕООД обработва личните Ви данни чрез електронни и хартиени средства за записване и съхраняване на информация. Всички електронни и хартиени носители на лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

„ЕНИГМА ГАРД“ ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети страни, освен на законоустановените институции, надзорни органи, а също и на нашите подизпълнители, с които имаме сключени договори за обработване на лични данни.

7. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Съхраняваме данните Ви за следните срокове:

• Данните, вписани в търговските договори – за срок от 10 години съгласно действащото законодателство;

• Данните от видеозаписите се съхраняват в срок от 60 дни съгласно Закона за частната охранителна дейност;

• Останалите данни се съхраняват докато са необходими за изпълнение на целите или докато не оттеглите Вашето съгласие.

8. Какви са Вашите права?

• Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;

• Да искате достъп до тях;

• Да искате коригирането им, ако са неточни;

• Да искате заличаването им;

• Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);

• Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друг Администратор;

• Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т.2 от настоящата Политика за поверителност контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни на адрес: гр.София 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет страница: www.cpdp.bg.

 • Адрес
  гр. София, п.к. 1510
  жк. Хаджи Димитър 
  ул. Теофил Ганев 5Б


   
 • Телефон
  (0700) 17 160
  (02) 419 77 77
 • Факс
  (02) 419 77 47
 • Мобилен
  0892 218 567