Политика по качеството

Ръководството на „Енигма ГАРД“ ЕООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА „ЕНИГМА ГАРД“ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ (СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИГНАЛНО - ИЗВЕСТИТЕЛНИ, ПОЖАРО - ИЗВЕСТИТЕЛНИ И ДР.) И ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ (ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ИЛИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА).

Като Управител ще изисквам от всички работещи в Дружеството да спазват всички приложими към нашата дейност изисквания и постоянно подобряване на работата и функционирането на системата за управление. За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ежегодно ще определям измерими цели по качеството и ще осигурявам необходимите ресурси за изпълнението им.

03.01.2018г.                                        Управител на Енигма ГАРД ЕООД: /п/

                                                                                               Лъчезар Дяков

 

 • Адрес
  гр. София, п.к. 1510
  жк. Хаджи Димитър 
  ул. Теофил Ганев 5Б


   
 • Телефон
  (0700) 17 160
  (02) 419 77 77
 • Факс
  (02) 419 77 47
 • Мобилен
  0892 218 567