Изграждане на обекти

 

Изграждането на всеки един обект се ръководи и координира от пряката дейност на обучени проектови ръководители, които работят в тясно сътрудничество както с клиента, с проектантският екип така и с прекият контрактор-изпълнител.

Процесът по изграждане на обекта включва щателно обследване на обекта, проектиране на решението, доставка на необходимото оборудване, монтаж и инсталация на системата, тестване на готовото решение, въвеждане в експлоатация, и не напоследно място сервизно обслужване на техническите системи за сигурност. Използваните от нас технологии отразяват последните достижения на водещите в сегмента производители (повечето лидери в съответната област) и позволяват проектирането и изграждането на комбинирани системи за сигурност от различен мащаб и качество, строго съобразени със специфичните изисквания на клиента.

Инженерният екип на “Енигма ГАРД” ЕООД е реализирал едни от най-сложните и комплексни проекти в страната. Зоните с максимално ниво на сигурност в държавните институции на Република България носят марката "Енигма", а техниката работи вече години наред безотказно.

Компанията осъществява покритие на национално ниво посредством своите 8 офиса в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград и Козлодуй.

 • Адрес
  гр. София, п.к. 1510
  жк. Хаджи Димитър 
  ул. Теофил Ганев 5Б


   
 • Телефон
  (0700) 17 160
  (02) 419 77 77
 • Факс
  (02) 419 77 47
 • Мобилен
  0892 218 567