Физическа охрана

 

“Енигма ГАРД” ЕООД е компания с дългогодишна история и престижно представяне в охранителната дейност на територията на цялата страна. Дружеството ни осигурява въоръжена и невъоръжена физическа охрана със служители, които са висококвалифицирани професионалисти и имат специална тактическа и физическа подготовка. Ние предлагаме на нашите клиенти висококачествена охранителна услуга, разработвайки персонално за всеки клиент уникално решение за сигурността му. Експертите по физическа охрана на компанията изготвят индивидуална оценка на риска за всеки един обект и разработват персонален план за охрана предвиждайки комплекс от дейности за осигуряване на неговата безопасност. Компанията системно инвестира в множество специализирани обучения на служителите за подобряване на тяхната професионална подготовка.

Предлагайки нашите охранителни услуги, ние стриктно следваме стандартите и изискванията на придобитите от нас международни сертификати по качеството и здравословни и безопасни условия на труд. Освен това, за да управляваме професионално рисковете от дейността, притежаваме застраховки “Гражданска отговорност на юридически лица” и „Отговорност на охранителни фирми“.

 • Адрес
  гр. София, п.к. 1510
  жк. Хаджи Димитър 
  ул. Теофил Ганев 5Б


   
 • Телефон
  (0700) 17 160
  (02) 419 77 77
 • Факс
  (02) 419 77 47
 • Мобилен
  0892 218 567