Сензорна клавиатура INT-KSG за контролен панел INTEGRA, Satel

Отличителна черта на новата сензорна клавиатура INT-KSG за контролни панели INTEGRA е подобреното качество на работа на системата,

достигнато благодарение на променения потребителски интерфейс и въвеждането на сензорна матрица. Големият дисплей позволява да се получава повече информация. Четирите групи макро команди, всяка от които съдържа до 16 отделни групи с допълнителни команди, позволяват използване на къси последователности от бутони за извършване на сложни функции по управление на системата. Друго предимство от използването на по-голям дисплей е възможността да се избере набор от системната информация, свързана с потребителя. Потвърждаване чрез индивидуална LED подсветка и звуков сигнал при натискане на бутон улеснява ежедневната работа. Друга новост е използването на два програмируеми входа с възможност за определяне на стойностите на параметричните резистори.

 • Адрес
  гр. София, п.к. 1510
  жк. Хаджи Димитър 
  ул. Теофил Ганев 5Б


   
 • Телефон
  (0700) 17 160
  (02) 419 77 77
 • Факс
  (02) 419 77 47
 • Мобилен
  0892 218 567