SecuriFire: Два пъти по-сигурна с принципа на взаимозаменяемост

Когато става въпрос за безотказна надеждност, Securiton поставя нови стандарти с новата си пожароизвестителна система SecuriFire. Това е система, проектирана на принципа на цялостно дублиране.


Може ли пожароизвестителна система да продължи безпроблемно да функционира, дори при наличие на много грешки. Може - ако е от Securiton. С новата SecuriFire всички хардуерни и софтуерни компоненти, от микропроцесора до кабелните линии и операционната система, са дублирани. Това означава, че автономна допълнителна система, в режим на пълна готовност, работи паралелно с активната система през цялото време. Така че, ако активната система не работи, допълнителната система поема всички функции – безпроблемно. Това от своя страна гарантира максимална наличност.
Надеждност комбинирана с гъвкавост
SecuriFire е не само изключително надеждна за работа; със своята модулна, децентрализирана архитектура, но също е и изключително гъвкава. До 16 контролни устройства могат да бъдат обединени в цялостна система, без да се използва по-високо ниво компютър. Самите контролни единици, които могат да бъдат разположени на различни етажи, са свързани с помощта на дублиран SecuriLan. Вместо множество кабелни линии, водещи до главната централа всичко, което е необходимо тук е мощна кръгова магистрала. Също така с новата технология SpiderNet, контролните панели могат дори да бъдат свързани помежду си. До 16 SecuriLines линии минават през сградата от контролния панел. При максимално разстояние от 3500 м тези кръгови магистрали действат като надеждна магистрала за данни до 250 сигнални, алармени, дисплея и контролни устройства.
"Интелигентно е да контролираш нещо сложно с прости средства"
Когато избухне пожар, всяка спечелена секунда преди да започне борбата с огъня е златна. Дисплеят и контролният панел са проектирани така, че да можете да се ориентирате бързо и да реагирате по правилния начин, дори и в ситуации на стрес. SecuriFire е толкова лесен за работа, че със сигурност ще спечелите тези така важни секунди. С него се работи като се използват функционални клавиши и, като иновация, SecuriWheel (въртящ се бутон), които ви позволяват да сърфирате през менюто на 5.7" TFT цветен дисплей, интуитивно и по-удобен за ползване начин. Дизайнът на предния панел на корпуса е също толкова ясен: всичко, което съдържа – са икони, а не етикети. Това означава, че сте в състояние да възприемете текущата ситуация с един поглед.
Всички състояния на системата са описани с обикновен текст на цветния TFT дисплей. Операторът може да избира от четири различни езици, дори когато системата е изградена и работи. Устройството също така разполага с интерфейс за закачване на лог принтер и bus разширения за свързване на до три допълнителни контролни устройства и дисплея. Предлага се като вградена версия (контролен панел) и като самостоятелна версия със собствена кутия.

 • Адрес
  гр. София, п.к. 1510
  жк. Хаджи Димитър 
  ул. Теофил Ганев 5Б


   
 • Телефон
  (0700) 17 160
  (02) 419 77 77
 • Факс
  (02) 419 77 47
 • Мобилен
  0892 218 567