VIVACOM TECH HALL – ново пространство за технологични иновации

03.04.2019 г., София. Енигма ГАРД, като основен партньор на VIVACOM участва в Иновативна лаборатория за представяне и тестване на интелигентни решения в реална среда – това е новото пространство, с което VIVACOM прави технологиите още по-достъпни. „VIVACOM TECH HALL е крачка напред в развитието не само на VIVACOM, но и на цялата екосистема, която създава иновации и умни решения.“

На откриването на технологичната лаборатория в кв. „Младост“ 1 бяха демонстрирани smart услуги, които VIVACOM предоставя на своите клиенти - видеонаблюдение, умно паркиране, измерване на качеството на въздуха, дистанционно отчитане на потреблението на електричество и вода, умно сметосъбиране и за умно селско стопанство. Те са базирани на LoRa мрежата за свързване на много на брой устройства, която VIVACOM единствен от българските оператори изгражда и предоставя на клиентите си. Тя е една от възможните технологии, които са в основата на Интернет на нещата.

  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Модулът за лицево разпознаване разпознава лица в обзора на камерата и ги сравнява със снимки в базата данни; принтира снимки на разпознати лица, може да ги съхранява като BMP или JPEG файлове; търси в базата данни; прехвърля снимки към видео източника, използван за разпознаване на лицето; автоматично идентифицира хора чрез преглед на снимки за сходство. Умното приложение брои и анализира човекопотока в сградата, поведението на посетителите, разпознава и сравнява регистрационни номера на автомобили в реално време. Осъществява се в партньорство с Енигма Гард.

  F  SECOND 

   

 • Адрес
  гр. София, п.к. 1510
  жк. Хаджи Димитър 
  ул. Теофил Ганев 5Б


   
 • Телефон
  (0700) 17 160
  (02) 419 77 77
 • Факс
  (02) 419 77 47
 • Мобилен
  0892 218 567